• Izrada poslovnih planova i strateških dokumenata
  • Prijava na natječaje financiranih putem EU fondova
  • Provedba i vođenje projekata financiranih putem EU fondova
  • Priprema i provođenje natječaja javne nabave
  • Projekcije prihoda i rashoda
  • Upravljanje prodajom
  • Upravljanje naplatom
  • Razvoj poslovanja – Business Development