• Izrada 3d prikaza terena, skeniranje objekata, izračun volumena, udaljenosti, površine, prikaz nivelacije terena…
  • Prikupljanje snimaka s većeg broja definiranih lokacija u realnom vremenu
  • Prikupljanje podataka o uvjetima na različitim dijelovima polja (pametnije navodnjavanje, gnojenje, korištenje pesticida…)
  • Snimanje terena bespilotnom letjelicom
  • Generiranje NDVI indeksa za poljoprivredno zemljište
  • Savjetovanje vezano uz prikupljanje podataka
  • Savjetovanje vezano uz lokalnu regulativu
  • Savjetovanje vezano uz odabir odgovarajuće platforme za bespilotne letjelice
  • Savjetovanje vezano uz izdavanja potrebnih dozvola za upravljanje bespilotnim letjelicama
  • Savjetovanje vezano uz scenarije primjene u poljoprivredi