post

Pripajanje poslovnih subjekata, novi naziv i sjedište

ARTICULUS PLUS d.o.o. za savjetovanje i usluge, Jakovlje, Ulica Svete Doroteje 212, OIB: 35039780562, pripaja se društvu BEST OF FRUITS d.o.o. za proizvodnju i usluge, Jakovlje, Ulica Svete Doroteje 212, OIB: 34762579469, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.03.2018. godine, Odluke člana pripojenog društva od 20.03.2018. godine i Odluke člana preuzimatelja od 20.03.2018. godine.

Također, temeljem odluke člana društva, tvrtka BEST OF FRUITS d.o.o. mijenja naziv i sjedište te novi podaci glase:
AGRIGENTUM D.O.O.
Trupinjak 7, HR-47242 Krnjak, Hrvatska.

Adresa ureda u Zagrebu i dopisna adresa:
AGRIGENTUM D.O.O.
Ante Mike Tripala 16, HR-10000 Zagreb

Tvrtka AGRIGENTUM će preuzeti sve postojeće ugovore i obaveze tvrtke Articulus plus, te nastaviti obavljati sve djelatnosti iz područja savjetodavnih usluga i proizvodnje, te ostalih.

Poslovni račun tvrtke Articulus plus d.o.o se ukida, te će se sva buduća plaćanja obavljati preko transakcijskog računa tvrtke AGRIGENTUM d.o.o., otvorenog kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3224840081107453235 / SWIFT: RZBHHR2X

 

post

Provedba operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Naziv projekta: Best of Fruits d.o.o. – provedba operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
Naziv fonda iz kojeg se projekt sufinancira: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Iznos sufinanciranja iz proračuna EU i RH (izraženo u postotcima): 85% EU, 15% RH
Lokacija provođenja projekta: Karlovačka županija, Općina Krnjak, katastarska općina Burić Selo

U okviru Mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (Narodne novine 42/15) i Natječaja za provedbu podmjere 6.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ provedba operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (Narodne novine 46/15, 76/15 i 45/16), tvrtka Best of Fruits d.o.o. dobila je odluku o dodjeli sredstava.

Predmet ulaganja bilo je podizanje trajnih nasada aronije prema pravilima ekološkog uzgoja, koje se provodilo na zemljištu u vlasništvu tvrtke Best of Fruits d.o.o. u sljedeće aktivnosti:

  1. pripremu i obradu tla za sadnju
  2. sadnju preko 3.000 sadnica aronije
  3. ograđivanje nasada
  4. nabavu poljoprivredne mehanizacije

Sredstva EPFRR-a su u cijelosti upotrjebljena za poslovne aktivnosti od (1) do (4), sa primarnim ciljem povećanja ekonomske veličine zemljišta. To povećanje za nas je značilo prelazak iz razreda 1 ekonomske veličine (2.000,00  do 7.999,00 EUR), u razred 4 ekonomske veličine (8.000,00 do 15.000,00 EUR). Planirani cilj postigli smo podizanjem trajnih nasada aronije u koncepciji plantažnog uzgoja, ekološki prihvatljivim agrotehničkim metodama.